Broj dozvole: 504/2012-1
Pun naziv emitera:

BEOGRADSKA NADBISKUPIJA, BEOGRAD

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

RADIO MARIJA NIŠ

Matični broj: 17116762
PIB: 102654659
Adresa: Svetozara Markovića 20, Beograd (adresa za dostavu pošte Matije Gupca 10, Subotica)
Mesto: Niš
Telefon: 024/600-099
Faks: 024/600-099
Email adresa:
Sajt: http://www.radiomarija.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Msgr.dr Andrija Anišić
Glavni i odgovorni urednik: Msgr.dr Andrija Anišić
Vlasnička struktura:
1. Rimokatolička crkva-100%
Rok važenja dozvole:

od 25.06.2012. godine do 25.06.2020. godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter specijalizovanog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 35/Niš, frekvencija 102,7 MHz