Broj dozvole: 505/2013
Pun naziv emitera:

Goran Radojković PR bežične telekomunikacije, marketing, emitovanje i produkcija radio programa Enigma - RG iz Ćićevca

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Enigma

Matični broj: 62967285
PIB: 107755739
Adresa: Karađorđeva 87
Mesto: Ćićevac
Telefon: 037/812-475
Faks: 037/812-475
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Goran Radojković
Glavni i odgovorni urednik: Goran Radojković
Vlasnička struktura:
Goran Radojković - 100%
Rok važenja dozvole:

od 23.09.2013. godine do 23.09.2021. godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 144/Ražanj, frekvencija 93,00 MHz