Broj dozvole: 509/2013-2
Pun naziv emitera:

Master Craft doo, Kula

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Klik FM 91,7

Matični broj: 21081213
PIB: 108854351
Adresa: Lenjinova 6, sprat 1, Kula
Mesto: Kula
Telefon: 021/725-790
Faks:
Email adresa:
Sajt: http://www.klik917.net
Odgovorno lice za zastupanje: Žarko Simović
Glavni i odgovorni urednik: Žarko Simović
Vlasnička struktura:
1. Jasmina Simović; Požega - 100%
Rok važenja dozvole:

od 04.11.2013.godine do 04.11.2021. godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 308/ Kula-silos, frekvencija 91,70 MHz