Broj dozvole: 515/2013
Pun naziv emitera:

Jasmina Radisavljević PR Agencija za emitovanje radio programa Radio Amore

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Amore

Matični broj: 62950781
PIB: 107731426
Adresa: Živote Stanisavljevića 42
Mesto: Jagodina
Telefon: 035/221-481
069/247-7720
Faks: 035/221-481
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Jasmina Radisavljević
Glavni i odgovorni urednik: Jasmina Radisavljević
Vlasnička struktura:
Jasmina Radisavljević - 100%
Rok važenja dozvole:

od 16.12.2013. godine do 16.12.2021. godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr118/Jagodina, frekvencija 107,40MHz