Broj dozvole: 520/2014
Pun naziv emitera:

RADIO LUX D.O.O.

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

LUX RADIO

Matični broj: 20520965
PIB: 106056506
Adresa: Šalinačka bb
Mesto: Smederevo
Telefon: 026/223-321
Faks: 026/225-313
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Marija Grujić
Glavni i odgovorni urednik: Milan Medenica
Vlasnička struktura:
1. Marija Grujić – 100%
Rok važenja dozvole:

od 24.03.2014. godine do 24.03.2022. godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 151/Smederevo frekvencija 102,00 MHz