Broj dozvole: 528/2015
Pun naziv emitera:

RADIODIFUZNI CENTAR MFM MEDIA D.O.O., BEOGRAD-GROCKA

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

EXTRA RADIO 93,0

Matični broj: 21039136
PIB: 10863774
Adresa: Ravan 52, Leštane, studio Stojana Čupića bb, LJubovija
Mesto: Leštane
Telefon: 064/451-0854
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Jovica Jovanović
Glavni i odgovorni urednik: Jovica Jovanović
Vlasnička struktura:
1.Jovica Jovanović-100%
Rok važenja dozvole:

od 10.08.2015.godine do 10.08.2023.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 193/LJubovija, frekvencija 93,0 MHz