Broj dozvole: 530/2015
Pun naziv emitera:

PREDUZEĆE ZA INFORMISANJE I MARKETING PLUS FM D.O.O., NOVI SAD

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

RADIO PLUS FM 97,70

Matični broj: 20138229
PIB: 108633593
Adresa: Studenička 17/15, Novi Sad, studio Cara Dušana 30, Trstenik
Mesto: Novi Sad 21000
Telefon: 063/575-999
Faks:
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Siniša Savić
Glavni i odgovorni urednik: Siniša Savić
Vlasnička struktura:
1.Siniša Savić-100%
Rok važenja dozvole:

od 31.08.2015.godine do 31.08.2023.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 157/Trstenik-Petkovica frekvencija 97,70 MHz