Broj dozvole: 531/2015
Pun naziv emitera:

PREDUZEĆE ZA RADIODIFUZNU DELATNOST I PRUŽANJE USLUGA TDI RADIO TELEVIZIJA D.O.O., BEOGRAD

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TDI PRIJEPOLJE 87,9

Matični broj: 17128388
PIB: 102381838
Adresa: Alekse Nenadovića 19-21, Beograd, studio Dula Vukosavljevića 5, Prijepolje
Mesto: Beograd
Telefon: 011/404-9881
Faks: 011/308-9007
Email adresa:
Sajt: http://www.tdiradio.com
Odgovorno lice za zastupanje: Ružica Krdžić
Glavni i odgovorni urednik: Jadranka Dujić
Vlasnička struktura:
1.Maxim Media Plus D.O.O., BEOGRAD - 100%
Rok važenja dozvole:

od 07.09.2015.godine do 07.09.2023.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 291/Prijepolje-Koševine frakvencija 87,9 MHz