Broj dozvole: 45/2007-6
Pun naziv emitera:

PRIVREDNO DRUŠTVO RADIO TELEVIZIJA KRALJEVO I IBARSKE NOVOSTI D.O.O., KRALJEVO

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

TV KRALJEVO

Matični broj: 07152736
PIB: 101774332
Adresa: Konarevo 800B
Mesto: Kraljevo
Telefon: 036/324-091
036/312-406
Faks: 036/312-505
Email adresa:
Sajt: http://www.rtvkraljevo.com
Odgovorno lice za zastupanje: Violeta Simović
Glavni i odgovorni urednik: Violeta Simović
Vlasnička struktura:
1. Violeta Simović, Kraljevo - 100%
Rok važenja dozvole:

od 17.12.2007.godine do 17.12.2015.godine

Zona pokrivanja:Područje regiona
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
R 14/Goč, kanal 48; Ušće MZ, kanal 22; Kraljevo-Donja Sirča, kanal 28; Kraljevo, kanal 25