Broj dozvole: 56/2007-7
Pun naziv emitera:

SREMSKA TELEVIZIJA D.O.O., ŠID

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

SREMSKA TV

Matični broj: 08738904
PIB: 100928481
Adresa: Zlatka Šnajdera br. 2, Šid
Mesto: Šid
Telefon: 022/715-111
Faks: 022/716-224
Email adresa:
Sajt: http://www.sremska.tv
Odgovorno lice za zastupanje: Jovana Raketić
Glavni i odgovorni urednik: Danijela Romandić
Vlasnička struktura:
1. Aleksandar Vinčić - 100%
Rok važenja dozvole:

od 17.12.2007. godine do 17.12.2015.godine

Zona pokrivanja:Područje regiona
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
CC MUX 2/Alotment Crveni Čot: Novi Sad, Beočin, Bečej, Kula, Vrbas, Odžaci, Bogatić, Bač, Bačka Palanka, Bački Petrovac, Šid, Inđija, Mali Iđoš, Stara Pazova, Sremska Mitrovica