Broj dozvole: 63/2007-2
Pun naziv emitera:

Javno preduzeće za informisanje Šumadija

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Šumadija

Matični broj: 07122802
PIB: 100995933
Adresa: Kneza Mihaila 108
Mesto: Aranđelovac
Telefon: 034/711-411
034/723-886
Faks:
Email adresa: ,
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: v.d. direktora Nevenka Popović
Glavni i odgovorni urednik: Nevenka Popović
Vlasnička struktura:
1. Opština Aranđelovac, Aranđelovac - 100%
Rok važenja dozvole:

od 17.12.2007.godine do 17.12.2015.godine

Zona pokrivanja:Područje regiona
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Rr 010 - Bukulja, frekvencija 98,9 MHz