Broj dozvole: 65/2007-2
Pun naziv emitera:

INFORMATIVNI I MARKETINŠKI CENTAR LUNA PRESS D.O.O., UŽICE

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

RADIO LUNA

Matični broj: 06246958
PIB: 101616522
Adresa: Vukole Dabića 11/5
Mesto: Užice
Telefon: 031/515-333
031/510-065
Faks: 031/519-905
Email adresa: ; ;
Sajt: http://www.radioluna.rs
Odgovorno lice za zastupanje: Aleksandar Ranković
Glavni i odgovorni urednik: Aleksandar Ranković
Vlasnička struktura:
1. Aleksandar Ranković, Užice - 100%
Rok važenja dozvole:

od 17.12.2007.godine do 17.12.2015.godine

Zona pokrivanja:Područje regiona
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Rr 12/Tornik, frekvencija 103,60 MHz; Užice-Zabučje, frekvencija 92,00 MHz