Broj dozvole: 475/2011-1
Pun naziv emitera:

Centar za trening i edukaciju, Žabalj

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Naš radio 107,8

Matični broj: 08889406
PIB: 105606139
Adresa: Nikole Tesle 31
Mesto: Žabalj
Telefon: 021/2700-772
Faks: 021/831-506
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Miloš Lončar
Glavni i odgovorni urednik: Miloš Lončar
Vlasnička struktura:
1. Miloš Lončar, Kać
2. Dejan Šparović, Novi Sad
3. Ivana Simin, Kać
4. Saša Vidaček, Rumenka
5. Nikola Karanović, Beograd
Rok važenja dozvole:

od 27.04.2011. godine do 27.04.2019. godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 275/Žabalj, frekvencija 107,8 MHz