Broj dozvole: 473/2011-4
Pun naziv emitera:

Preduzeće za radiodifuziju, marketing i usluge Broadcast Media Group d.o.o. - ogranak Fan Radio iz Bajine Bašte

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Fan

Matični broj: 20490535
PIB: 105922762
Adresa: Vojvode Putnika 32
Mesto: Bajina Bašta
Telefon: 031/869-121
Faks: 031/869-521
Email adresa:
Sajt: http://www.radio-fan.org
Odgovorno lice za zastupanje: Prvoslav Veizović
Glavni i odgovorni urednik: Prvoslav Veizović
Vlasnička struktura:
1. Prvoslav Veizović - 100%
Rok važenja dozvole:

od 27.04.2011. do 27.04.2019.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 165 - Bajina Bašta frekvencija 94,7 MHz