Broj dozvole: 472/2011
Pun naziv emitera:

MM PROMENADA 2010 DOO

Skraćeni identifikacioni znak emitera:

Radio Batočina

Matični broj: 20641223
PIB: 106599127
Adresa: Nikole Pašića bb
Mesto: Batočina
Telefon: 034/6842-145
Faks: 034/6842-145
Email adresa:
Sajt:
Odgovorno lice za zastupanje: Milan Milošević
Glavni i odgovorni urednik: Milan Milošević
Vlasnička struktura:
Milan Milošević - 100%
Rok važenja dozvole:

od 27.04.2011. do 27.04.2019.godine

Zona pokrivanja:Lokalno područje
Vrsta emitera prema sadržaju programa:

Emiter celokupnog programa

Oznake mreže / Lokacija predajnika:
Lr 287 - Batočina, frekvencija 100,6 MHz